Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

SEK. KEB. KAMIL3
                             
         NAMA.                                           TARIKH.
         TAHUN.                                         
 
 
         Baca petikan di bawah ini dan jawab soalan- soalan yang berikut.
 
 
                   Permainan wau sangat terkenal di Kelantan Darul Naim.
         Permainan wau biasanya dimainkan selepas musim menuai. Mereka
         bermain wau untuk berhibur setelah penat bekerja.Wau menpunyai
         berbagai-bagai bentuk dan nama seperti wau bulan,wau kikik,wau
         kucing,wau kapal dan sebagainya.Wau dibuat daripada buluh.Biasanya
         buluh digunakan untuk membuat wau, kerana buluh adalah keras dan
         tidak mudah patah.
                   Buluh itu diraut dan kemudian dibentuk mengikut jenis    e
         wau yang dikehendaki. Rangka wau itu kemudian dilekatkan dengan
         kertas warna. Kertas itu menjadikan wau itu kelihatan cantik dan
         menarik.
                   Wau itu diterbangkan ke udara dengan menggunakan benang
         yang panjang. Benang itu diikat pada teraju wau. Kemudian wau itu
         diterbangkan mengikut arah pergerakan udara. Dalam pertandingan    g
         wau, wau yang terbang paling tinggi di kira sebagai pemenang.
 
 
 
         JAWAB SOALAN DI BAWAH INI.
 
         1. Bilakah wau dimainkan?
 
          ……………………………………………………………………………………………………….
 
         2. Di manakah permainan wau sangat terkenal?
 
          ญญญญญญ---------------------------------------------------------------------------------------------------
         3. Nyatakan jenis-jenis wau.
 
           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
         4. Apkah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat wau?
 
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
         5. Bagaimanakah pengadilan wau dibuat dalam pertandingan?
 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
         BERIKAN MAKNA PERKATAAN DIBAWAH INI.
 
 
         1. terkenal      .....................  2. musim  .................
 
         3. berhibur      .....................  4. penat  .................
 
         5. pertandingan  .....................