Make your own free website on Tripod.com

GURU PENOLONG KANAN 1

KURIKULUM

1.1 Menyedia dan menyusun jadual waktu kelas, jadual waktu guru serta jadual waktu gantian.
1.2 Pengajaran dan pembelajaran.
1.3 Penyeliaan dan penilaian.
1.4 Perlaksanaan kursus pengajian.
1.5 Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan dan penggalan.
1.6 Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran.
1./ Bimbingan dan latihan kepada guru-guru baru.
1.8 Kajian laporan kurikulum.
1.9 Perancangan dan penyelarasan berkaitan dengan ujian / penilaian.
1.10 Menyelaras program kurikulum anjuran sekolah / PPD / JPN – UPSR.

 

PENGURUSAN

2.1 Membantu dalam penentuan tugas guru / kakitangan sokongan.
2.2 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan / kursus / latihan untuk guru / kakitangan.
2.3 Membantu menyelenggara dan penyelaras kutipan data / maklumat dan perangkaan.
2.4 Membantu merancang takwim sekolah.
2.5 Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan sokongan.
2.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.
2.7 Menyelaras semua jenis kutipan yuran.
2.8 Menjadi ahli jawatankuasa pelaporan tatatertib sekolah.

   

PEMBANGUNAN MAJU DIRI MURID (PMD)

3.1 Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah – keceriaan / keindahan / kebersihan sekolah.
3.2 Merancang langkah-langkah keselamatan – mencegah kebakaran.
3.3 Mengadakan kursus motivasi murid.

 

PEMBANGUNAN KENDIRI (PERSONEL DEVELOPMENT)

4.1 Menganggotai jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.
4.2 Menghadiri kursus, seminar, bengkel dan lain-lain.

 

PEMBANGUNAN ORGANISASI (SYNERGY)

5.1 Hubungan ibu bapa / masyarakat.
5.2 Mengadakan kursus / latihan untuk personel.

home2.gif (1519 bytes)