Make your own free website on Tripod.com

GURU PENOLONG KANAN 2 (PK HEM)

  1. PEMBANGUNAN MAJU DIRI (PMD)

DISIPLIN

1.1.1 Tahap kuatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah.
1.1.2 Menyelia rekod dan laporan disiplin.
1.1.3 Perjumpaan dengan ibu bapa / penjaga murid.

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

1.2.1 Melaksana dan menguruskan projek-projek khas.
1.2.2 Merancang dan menyelaras program khas seperti kempen anti-dadah.
1.2.3 Memastikan langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan.

KESIHATAN     

1.3.1 Menguruskan kemudahan rawatan murid.

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

1.4.1 Menguruskan kutipan data, mengawal buku-buku stok.
1.4.2 Mengawal pengagihan dan hapus kira.

BIASISWA DAN BANTUAN   

1.5.1 Menyelenggarakan peraturan-peraturan biasiswa atau bantuan.

PENGURUSAN BANTUAN PEMAKANAN

1.6.1 Projek Susu Sekolah.
1.6.2 Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

PENTADBIRAN.       

2.1 Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaran murid
2.2 Mengurus kemasukan dan penempatan murid.
2.3 Menyemak buku jadual kedatangan murid.
2.4 Mengurus surat akuan, sijil berhenti sekolah dan lain-lain.
2.5 Menyemak buku laporan / rekod prestasi.
2.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.
2.7 Membantu merancang takwim sekolah.

KURIKULUM.       

3.1 Pengajaran dan pembelajaran.
3.2 Merancang dan menyelia kursus motivasi dan kemahiran belajar.

KO-KURIKULUM       

4.1 Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan / kelab serta pasukan unit beruniform.
4.2 Membantu merancang takwim ko-kurikulum.
4.3 Menyelaras kegiatan BSN, Tabung Haji dll.
4.4 Merancang dan melaksanakan program perkhemahan tahunan.

PERKEMBANGAN ORGANISASI DAN KENDIRI (SYNERGY)

5.1 Menghadiri kursus.
5.2 Mengadakan kursus dalaman (HEM)
5.3 Memperkayakan pengetahuan ikhtisas.
5.4 Mengadakan hubungan dengan ibubapa / penjaga, masyarakat dan agensi luar.
5.5 Penglibatan dalam PIBG.

home2.gif (1519 bytes)