Make your own free website on Tripod.com

GURU PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM

PENGURUSAN KURIKULUM

1.1 Merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang diajarnya.
1.2 Melaksanakan pengajaran- pembelajaran yang berkesan sebagai contoh dengan kemahiran yang ada padanya.
1.3 Menggunakan ABM dengan betul dan sistematik.
1.4 Menentukan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani berjalan lancar.
1.5 Merancang program aunjuran keluar bilik darjah.

KO-KURIKULUM : SUKAN, PERMAINAN, UNIT BERUNIFORM, PERSATUAN & KELAB.       

2.1 Merancang takwim permainan setiap bidang.
2.2 Memilih kumpulan peserta elit sekolah.
2.3 Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program dan aktiviti.
2.4 Mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya.
2.5 Menyesuaikan program yang dirancang mengikut kesesuaian murid.

PENGURUSAN      

3.1 Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang ko-kurikulum.
3.2 Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan ko-kurikulum sekolah.
3.3 Menentukan langkah keselamatan setiap aktiviti ko-kurikulum yang dirancang telah diambil.
3.4 Membantu dan menguruskan segala penerbitan sekolah.
3.5 Menyelaras Hari Ucapan dan Perayaan sekolah.
3.6 Menyelaras pembahagian murid dalam rumah dan meningkatkan pencapaian prestasi rumah.
3.7 Mengurus dan menyelia setiap peralatan ko-kurikulum.
3.8 Memastikan rekod-rekod dan data ko-kurikulum diselenggara dengan baik.
3.9 Mengenalpasti guru/murid berpotensi untuk maju - mengadakan program khas untuk mereka.

PEMBANGUNAN DIRI MURID     

4.1 Bertindak sebagai pegawai perkembangan sekolah.
4.2 Menganggotai Jawatankuasa Ko-kurikulum / Kurikulum yang dibentuk oleh sekolah bagi kemudahan murid.
4.3 Bertindak sebagai setiausaha perayaan di peringkat sekolah.
4.4 Menyelaras Kurikulum / Ko-kurikulum bersepadu.

PERKEMBANGAN KENDIRI (PERSONEL SYNERGY)

5.1 Menyertai kursus ko-kurikulum.
5.2 Menyertai kempen / perkhemahan tahunan yang diadakan oleh badan luar.
5.3 Menjadi jurulatih dalam bidang-bidang tertentu.

home2.gif (1519 bytes)