Make your own free website on Tripod.com

JABATAN-JABATAN KERAJAAN NEGERI

YAB Tuan Guru Dato’ Menteri Besar
Pejabat Menteri Besar
Blok 1, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Setiausaha Sulit Kepada Menteri Besar
Pejabat Menteri Besar
Blok 1, Kota Darulnaim

15502  KOTA BHARU 

YBrs Setiausaha Politik Kepada
Menteri Besar
Pejabat Menteri Besar
Blok 1, Kota Darulnaim

15502 KOTA BHARU 

YBrs Setiausaha Akhbar Kepada
Menteri Besar
Pejabat Menteri Besar
Blok 1, Kota Darulnaim
15502 KOTA BHARU 

YBrs Pegawai Khas Kepada Menteri Besar
Pejabat Menteri Besar
Blok 1,Kota Darulnaim

15502 KOTA BHARU 

YB Dato’ Timbalan Menteri Besar
Pejabat Timbalan Menteri Besar
Blok 2, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Pegawai Khas
Kepada Timbalan Menteri Besar
Pejabat Timbalan Menteri Besar
Tkt 2 Blok 1 Kota Darulnaim

15502 KOTA BHARU 

YBhg. Dato'  Pengerusi
Jawatankuasa Pertanian
Pembangunan Masyarakat & Industri Desa
Majlis Mesyuarat Kerajaan
Blok 1, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YB Pengerusi
Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan
Islam dan Dakwah
Majlis Mesyuarat Kerajaan
Blok 1, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YB Pengerusi
Jawatankuasa Pentadbiran Awam Kerajaan
Tempatan dan Pembangunan Wilayah
Majlis Mesyuarat Kerajaan
Blok 1, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YB Pengerusi
Jawatankuasa Kerjaraya Infrastruktur
Kesihatan dan Alam Sekitar
Majlis Mesyuarat Kerajaan
Blok 1, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YB Pengerusi
Jawatankuasa Penerangan Wanita
Belia, Sukan dan Hal Ehwal Pengguna
Majlis Mesyuarat Kerajaan
Blok 1, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YB Pengerusi
Jawatankuasa Pendidikan
Sains dan Teknologi
Majlis Mesyuarat Kerajaan
Blok 1, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU

YBhg. Dato'  Pengerusi
Jawatankuasa Perpaduan Masyarakat
Pelancongan, Kebudayaan dan NGO
Majlis Mesyuarat Kerajaan
Blok 1, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU

YBM Dato’ Setiausaha Kerajaan
Negeri Kelantan
Blok 2, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YABhg Dato’ Timbalan Setiausaha Kerajaan
(Pembangunan)/Pengarah UPEN
Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan
Tingkat 1, Blok 6, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YABhg Dato’ Timbalan Setiausaha Kerajaan
(Pentadbiran)
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Blok 2, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YABrs Ketua Penolong Setiausaha
(Pent & Kew)
Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
Blok 2, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Setiausaha (Pentadbiran)
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Blok 2, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Setiausaha (Kewangan)
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Blok 2, kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Setiausaha (Protokol)
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Blok 2, kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Ketua Penolong Setiausaha
(Pengurusan Sumber Manusia)
Blok 2, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Setiausaha
(Pengurusan Sumber Manusia)
Blok 2, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Setiausaha
( Latihan )
Blok 2, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YABrs Ketua Penolong Setiausaha
(Majlis Mesyuarat Negeri)
Blok 1, Kota Darulnaim,

15503 KOTA BHARU 

YBrs Setiausaha Dewan Negeri
Bahagian Majlis Mesyuarat Kerajaan
Blok 1, Kota Darulnaim,

15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Setiausaha
Bahagian Majlis Mesyuarat Kerajaan
Blok 1, Kota Darulnaim,

15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Setiausaha
Bahagian Majlis Mesyuarat Kerajaan
Blok 1, Kota Darulnaim,

15503 KOTA BHARU 

YABrs Ketua Penolong Setiausaha
Bahagian Kerajaan Tempatan
Blok 2, Kota Darulnaim,

15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Setiausaha
Bahagian Kerajaan Tempatan
Blok 2, Kota Darulnaim,

15503 KOTA BHARU 

YABrs Ketua Penolong Setiausaha
Bahagian Perumahan
Blok 2, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Setiausaha
Bahagian Perumahan
Blok 2, Kota Darulnaim,

15503 KOTA BHARU 

YABrs Ketua Unit Audit Dalam
Unit Audit Dalam
Blok 2, Kota Darulnaim,

15503 KOTA BHARU 

YBrs Timbalan Pengarah
(Ekonomi & Pelaburan)
Unit Perancang Ekonomi Negeri
Blok 6, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Timbalan Pengarah
(Wilayah & Maklumat)
Unit Perancang Ekonomi Negeri
Blok 6, Kota Darulnaim,

15503 KOTA BHARU 

YBrs Pengurus Pusat Pelaburan
Unit Perancang Ekonomi Negeri
Blok 6, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU

YBrs Penolong Pengarah
(Pertanian & Sumber Asli)
Unit Perancang Ekonomi Negeri
Blok 6, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU

YBrs Penolong Pengarah
(Pembangunan & Belanjawan)
Unit Perancang Ekonomi Negeri
Blok 6, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU

YBrs Penolong Pengarah
(Industri & Perdagangan)
Unit Perancang Ekonomi Negeri
Blok 6, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU

YBrs Penolong Pengarah
(Pelancongan)
Unit Perancang Ekonomi Negeri
Blok 6, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU

YBrs Penolong Pengarah
(Infrastruktur & Kemudahan Awam)
Unit Perancang Ekonomi Negeri
Blok 6, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU

YBrs Penolong Pengarah
(Wilayah & Alam Sekitar)
Unit Perancang Ekonomi Negeri
Blok 6, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU

YB Pegawai Kewangan Negeri
Perbendaharaan Negeri
Blok 4, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Timbalan Pegawai Kewangan Negeri
Perbendaharaan Negeri
Blok 4, Kota Darulnaim
15503 KOTA BHARU 

YBrs Ketua Unit Analisis & Pemantauan
Pelaburan
Perbendaharaan Negeri
Blok 4, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Pegawai Kewangan Negeri I
Perbendaharaan Negeri
Blok 4, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Bendahari Negeri
Perbendaharaan Negeri
Blok 4, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBhg. Dato'  Penasihat Undang-Undang Negeri
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri
Blok 4, Kota Darulnaim

15050 KOTA BHARU

YBhg Dato’ Pengerusi
Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri
Blok 6, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBhg Dato’ Timbalan Pengerusi
Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri
Blok 6, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YB Setiausaha
Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri
Blok 6, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YABrs Pengarah
Jabatan Hal Ehwal Ugama Islam (JHEUI)
Jalan Sultan Yahya Petra

15200 KOTA BHARU 

YBrs Ketua Penolong Pengarah
(Pengurusan)
Jabatan Hal Ehwal Ugama Islam (JHEUI)
Jalan Sultan Yahya Petra

15200 KOTA BHARU 

YBrs Ketua Penolong Pengarah
(Dakwah)
Jabatan Hal Ehwal Ugama Islam (JHEUI)
Jalan Sultan Yahya Petra

15200 KOTA BHARU 

YBrs Ketua Penolong Pengarah
(Pentadbiran Undang-UndangKeluarga Islam)
Jabatan Hal Ehwal Ugama Islam (JHEUI)
Jalan Sultan Yahya Petra

15200 KOTA BHARU 

YBrs Ketua Penolong Pengarah
(Pendidikan)
Jabatan Hal Ehwal Ugama Islam (JHEUI)
Jalan Sultan Yahya Petra

15200 KOTA BHARU 

YBrs Ketua Penolong Pengarah
(Penyelidikan/Penerbitan)
Jabatan Hal Ehwal Ugama Islam (JHEUI)
Jalan Sultan Yahya Petra

15200 KOTA BHARU 

YBrs Ketua Penolong Pengarah
(Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah)
Jabatan Hal Ehwal Ugama Islam (JHEUI)
Jalan Sultan Yahya Petra

15200 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Pengarah
(Kewangan)
Jabatan Hal Ehwal Ugama Islam (JHEUI)
Jalan Sultan Yahya Petra

15200 KOTA BHARU 

YABrs Pengarah
Jabatan Kebajikan Masyarakat
Tingkat Bawah, Blok 5, Kota Darulnaim

15564 KOTA BHARU 

YABrs Pengarah
Jabatan Kerja Raya
Jalan Kuala Krai

15050 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Pengarah
(Pentadbiran & Kewangan)
Jabatan Kerja Raya
Jalan Kuala Krai

15050 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Pengarah
Jabatan Kerja Raya
Cawangan Elektrik
15583 Kampung Pauh

KOTA BHARU 

YABrs Pengarah
Jabatan Air Negeri Kelantan
Blok 6, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YB Dato’ Ketua Hakim Syarie
Mahkamah Syarie
Balai Islam Lundang

15150 KOTA BHARU 

YB Dato’ Mufti Kerajaan
Pejabat Mufti Kerajaan Kelantan
Kompleks Balai Islam, Lundang,

15200 KOTA BHARU 

YABrs Pengelola Istana D’Raja
Pejabat Sultan Kelantan
Istana Balai Besar

15500 KOTA BHARU 

YBrs Setiausaha Sulit Kepada
KDYMM Al-Sultan
Pejabat Sultan Kelantan
Istana Balai Besar

15500 KOTA BHARU 

YBrs Pegawai Protokol KDYMM Al-Sultan
Pejabat Sultan Kelantan
Istana Balai Besar

15500 KOTA BHARU 

YBrs Setiausaha Kepada DYMM
Raja Perempuan
Pejabat Sultan Kelantan
Istana Balai Besar

15500 KOTA BHARU 

YABrs Pegawai Pembangunan Negeri
Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan
Blok 6, Kota Darulnaim,
15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Pengawai PembangunanNegeri
Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan
Blok 6, Kota Darulnaim,
15503 KOTA BHARU 

YABrs Pengarah
Jabatan Pengairan Dan Saliran
Jalan Sultan Yahya Petra

15200 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Pengarah
(Pentadbiran & Kewangan)
Jabatan Pengairan Dan Saliran
Jalan Sultan Yahya Petra

15200 KOTA BHARU 

YABrs Pengarah
Pejabat Tanah Dan Galian
Negeri Kelantan
Blok 3, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Timbalan Pengarah I
Pejabat Tanah Dan Galian
Negeri Kelantan
Blok 3, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Timbalan Pengarah II
Pejabat Tanah Dan Galian
Negeri Kelantan
Blok 3, Kota Darulnaim
15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Pengarah (Pembangunan)
Pejabat Tanah Dan Galian
Negeri Kelantan
Blok 3, Kota Darulnaim
15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Pengarah (Pendaftaran)
Pejabat Tanah Dan Galian
Negeri Kelantan
Blok 3, Kota Darulnaim
15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Pengarah (Penguatkuasaan)
Pejabat Tanah Dan Galian
Negeri Kelantan
Blok 3, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Pengarah (Hasil)
Pejabat Tanah Dan Galian
Negeri Kelantan
Blok 3, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YABrs Pengarah
Perancang Bandar Dan Desa
Blok 4, Kota Darulnaim

15646 KOTA BHARU 

YABrs Pengarah
Jabatan Perhutanan
Blok 5, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Pengarah
(Pentadbiran & Kewangan)
Jabatan Perhutanan
Blok 5, Kota Darulnaim

15503 KOTA BHARU 

YABrs Pengarah
Jabatan Perkhidmatan Haiwan
Kubang Kerian

16150 KOTA BHARU 

YABhg Dato’ Pengarah
Jabatan Pertanian
Karung Berkunci 22

15990 KOTA BHARU 

YABrs Ketua Penyelaras
Pusat Kajian Strategik
Blok 1, Tingkat 1, Kota Darulniam,

15503 KOTA BHARU 

YABrs Pengarah
Urusetia Penerangan Kerajaan Kelantan
Tingkat 1, Blok 5, Kota Darulnaim,

15503 KOTA BHARU 

YBrs Penolong Pengarah
Mineral dan Geosains
Tingkat 1, Blok 3, Kota Darulnaim

15050 KOTA BHARU