Make your own free website on Tripod.com
jambori2.JPG (48973 bytes)
Akltiviti terbang dengan menggunakan tali.....baru dapat "SAYAP"

click.gif (3780 bytes)