Make your own free website on Tripod.com

Lamanweb Sek. Keb. Kamil 3, Pasir Puteh, Kelantan

Sekolah Kebangsaan Kamil 3
16800 Pasir Puteh, Kelantan Darul Naim.
Tel: 09 7868 044 Fax: 09 7865 915
Email : kaythree@tm.net.my
 
DBA 4285
Kemaskini pada :
 01 hb Mac 2004
 
  
 
Untuk Paparan Menarik, Gunakan :-

P E N A F I A N

Segala usaha telah dibuat bagi mempastikan maklumat yang dipaparkan adalah
tepat semasa ianya disediakan. Pihak sekolah tidak bertanggungjawab
terhadap  di atas sebarang kerugian yang dialami oleh mana-mana pihak hasil dari
penggunaan maklumat yang dipaparkan
.

BERITA MUTAKHIR


,