Make your own free website on Tripod.com

Peraturan Pinjaman

1.     URUSKAN SEMUA PINJAMAN/PULANGAN DI KAUNTER .

2.     GUNAKAN KAD KEAHLIAN SENDIRI.

3.     SETIAP INDIVIDU LAYAK MEMILIKI SATU KAD KEAHLIAN SAHAJA.

4.     DUA BAHAN PINJAMAN UNTUK SATU KAD KEAHLIAN .

5.     TEMPOH PINJAMAN IALAH SATU MINGGU.

6.     BUKU RUJUKAN ,AKHBAR DAN MAJALAH BUKAN BAHAN PINJAMAN.

7.     KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN BAHAN IALAH TANGGUNGJAWAB PEMINJAM.

8.     PEMULANGAN LEWAT AKAN DIDENDA SEPULUH SEN SEHARI BAGI SETIAP BAHAN.

9.     BAHAN YANG ROSAK/HILANG HENDAKLAH DIGANTI/DIBAYAR.

10.  PUSTAKAWAN BERHAK MEMERIKSA BAHAN YANG HENDAK DIBAWA KELUAR.