Make your own free website on Tripod.com

 

Permohonan Pembiayaan Kenderaan
( SECARA BIASA)

 TAKAFUL KENDERAAN
( SECARA ISLAM)

TAKAFUL KENDERAAN

 

PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN
( SECARA BIASA – TAKAFUL KENDERAAN
)

 1. DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN.

(KERETA BARU)

1) 7 Salinan Borang Lampiran A (kew.294A-Pin.1/93)
2)3 Salinan Lampiran C – SPK 5/94
3)3 Salinan Senarai Tugasan Rasmi. (Hanya layak kepada mereka yang memerlukan kenderaan semasa menjalankan tugas-tugas rasmi. Sila nyatakan)
4) 3 Salinan Slip Gaji terkini yang terang dan jelas serta boleh di sahkan.
5) 3 Salinan Kad Pengenalan – di sahkan benar
6) 3 Salinan Lesen Memandu yang sah (Belum tamat tempoh) – di sahkan benar
7) 3 Salinan Senarai Sebutharga Kereta. (Termasuk 1 yang ASAL) – di sahkan benar – atas nama pemohon dan alamat tempat bertugas serta ditandatangani oleh Pengurus Syarikat
8) 3 Salinan Surat Pengesahan Perlantikan dalam jawatan sekarang/Surat Perlantikan bagi yang belum sah dalam jawatan
9)  Sila catit No. fail JPS pada sudut atas sebelah kiri Borang Permohonan
10) Sila nyatakan No. Telefon (Rumah) :
                                                     (Pejabat) :

(KERETA TERPAKAI/SECOND-HAND)

Semua perkara di atas kecuali no. 7
3 Salinan Surat Penilaian Kenderaan (Termasuk 1 yang ASAL) dibuat di JKR/JPJ serta di sahkan benar
3 Salinan Kad Pendaftaran (Geran) Kenderaan yang hendak dibeli. Disahkan
3 Salinan Surat Perlindungan Insurans dari Syarikat Insuran/Salinan Sijil Insuran bagi kenderaan berkenaan
 1. SYARAT ASAS
  1.   Had Kelayakan Pinjaman Kenderaan
  i). PPPS DG2, DG3 - RM 55,000.00
  ii). PPPS DG4, DG5, DG6 - RM 45,000.00
  iii) PAR (Khas Despatch Rider)- RM 5,000.00 (Motosikal sahaja)
  2. Gaji Pokok mesti melebihi RM 1,320.00 sebulan 
  (tidak termasuk permohonan pembelian motosikal
  3. Tempoh maksima pinjaman
  i.Bagi Kereta Baru tidak melebihi 96 bulan
  ii.Bagi kereta terpakai tidak melebihi 84 bulan/mengikut tempoh nilaian oleh pihak JKR atau JPJ
  iii.Bagi pinjaman motosikal tidak melebihi 72 bulan
  4. Jumlah ansuran potongan bulanan pinjaman kenderaan tidak boleh melebihi 1/3 daripada gaji Pokok pegawai.
  5.Jumlah semua potongan termasuk potongan ansuran yang ditanggung oleh pegawai tersebut tidak Boleh melebihi 60% dari gaji pokok serta elaun-elaun
  6. Pinjaman ini hanya layak kepada pegawai yang sesungguhnya memerlukan kenderaan untuk Menjalankan tugas rasmi tidak termasuk perjalanan ulang-alik ke pejabat. Tugasan ini perlu dinyatakan dengan lengkap pada senarai tugasan rasmi.
  7. Jauh perjalanan kerana tugas rasmi adalah melebihi daripada 200 km setiap bulan
  8. Pinjaman hendaklah deselesaikan sepenuhnya sebelum peminjam bersara atau meninggalkan Perkhidmatannya.
  9. Kenderaan yang hendak dibeli tidak boleh ditempah (booking) sebelum Surat Kelulusan dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia
  10. Sebarang pertukaran model kenderaan yang hendak dibeli perlu mendapat Kelulusan dari pihak Kementerian Pendidikan Malaysia terlebih dahulu.
  11. Bagi Pengetua/Guru Besar segala dokumen perlu disahkan oleh pegawai dari PPD Daerah masing- masing dan bagi pegawai yang bertugas di Jabatan Pendidikan perlu mendapatkan tandatangan pengesahan dari Ketua Sektor masing-masing.
  12. Bagi pegawai yang masih dalam tempoh percubaan hendaklah dijamin oleh 2 orang pegawai yang telah sah dalam jawatannya.

 

 

PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN
( SECARA ISLAM – TAKAFUL KENDERAAN
)

 1. DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN.
(KERETA BARU)
1).7 Salinan Borang Lampiran A (kew.294A-Pin.1/93)
2).3 Salinan Lampiran C – SPK 6/94
3).3 Salinan Senarai Tugasan Rasmi. (Hanya layak kepada mereka yang memerlukan kenderaan semasa menjalankan tugas-tugas rasmi. Sila nyatakan)
4).3 Salinan Slip Gaji terkini yang terang dan jelas serta boleh di sahkan.
5).3 Salinan Kad Pengenalan – di sahkan benar
6).3 Salinan Lesen Memandu yang sah (Belum tamat tempoh) – di sahkan benar
7).3 Salinan Senarai Sebutharga Kereta. (Termasuk 1 yang ASAL) – di sahkan benar – atas nama pemohon dan alamat tempat bertugas serta ditandatangani oleh Pengurus Syarikat
8).3 Salinan Surat Pengesahan Perlantikan dalam jawatan sekarang/Surat Perlantikan bagi yang belum sah dalam jawatan
9).Sila catit No. fail JPS pada sudut atas sebelah kiri Borang Permohonan
10).Sila nyatakan No. Telefon (Rumah) :
                                                   (Pejabat) :

KERETA TERPAKAI/SECOND-HAND)

1)Semua perkara di atas kecuali no. 7
2)3 Salinan Surat Penilaian Kenderaan (Termasuk 1 yang ASAL) dibuat di JKR/JPJ serta di sahkan benar
3)3 Salinan Kad Pendaftaran (Geran) Kenderaan yang hendak dibeli. Disahkan
4)3 Salinan Surat Perlindungan Insurans dari Syarikat Insuran/Salinan Sijil Insuran bagi kenderaan berkenaan
 1. SYARAT ASAS
  1)Had Kelayakan Pinjaman Kenderaan
  i) PPPS DG2, DG3 - RM 55,000.00 
  ii). PPPS DG4, DG5, DG6 - RM 45,000.00
  iii)PAR (Khas Despatch Rider)- RM 5,000.00 (Motosikal sahaja)
2)Gaji Pokok mesti melebihi RM 1,320.00 sebulan (tidak termasuk permohonan pembelian motosikal)
Tempoh maksima pinjaman
Bagi Kereta Baru tidak melebihi 96 bulan
Bagi kereta terpakai tidak melebihi 84 bulan/mengikut tempoh nilaian oleh pihak JKR atau JPJ
Bagi pinjaman motosikal tidak melebihi 72 bulan
3)Jumlah ansuran potongan bulanan pinjaman kenderaan tidak boleh melebihi 1/3 daripada gaji
Pokok pegawai
4)Jumlah semua potongan termasuk potongan ansuran yang ditanggung oleh pegawai tersebut tidak Boleh melebihi 60% dari gaji pokok serta elaun-elaun
5)Pinjaman ini hanya layak kepada pegawai yang sesungguhnya memerlukan kenderaan untuk menjalankan tugas rasmi tidak termasuk perjalanan ulang-alik ke pejabat. Tugasan ini perlu dinyatakan dengan lengkap pada senarai tugasan rasmi
6)Jauh perjalanan kerana tugas rasmi adalah melebihi daripada 200 km setiap bulan
7)Pinjaman hendaklah deselesaikan sepenuhnya sebelum peminjam bersara atau meninggalkan perkhidmatannya.
8)Kenderaan yang hendak dibeli tidak boleh ditempah (booking) sebelum Surat Kelulusan dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia
9)Sebarang pertukaran model kenderaan yang hendak dibeli perlu mendapat Kelulusan dari pihak
Kementerian Pendidikan Malaysia terlebih dahulu.
10)Bagi Pengetua/Guru Besar segala dokumen perlu disahkan oleh pegawai dari PPD Daerah masing- masing dan bagi pegawai yang bertugas di Jabatan Pendidikan perlu mendapatkan tandatangan pengesahan dari Ketua Sektor masing-masing.
11) Bagi pegawai yang masih dalam tempoh percubaan hendaklah dijamin oleh 2 oarng pagawai yangtelah sah dalam jawatannya.