Make your own free website on Tripod.com
SIFAT-SIFAT WAJIB BAGI ALLAH
Sifat-sifat wajib bagi Allah ada 20 :

1) Wujud, ertinya ada
2) Qidam, ertinya sedia
3) Baqa`, ertinya kekal ( abadi )
4) Mukhalafatu lil Hawadith, ertinya Berbeza dengan yang baharu ( makhluk yang lainnya )
5) Qiyamuhu Binafsih, ertinya Berdiri dengan sendirinya
6) Wahdaniah, ertinya Esa
7) Qudrah, ertinya kuasa
8) Iradah, ertinya Berkehandak
9) Ilmu, ertinya Mengetahui
10) Hayah, ertinya Hidup
11) Sama`, ertinya Mendengar
12) Bashar, ertinya Melihat
13) Kalam, ertinya Berkata-kata             ( berfirman )
14) Qadiran, ertinya Maha Kuasa
15) Muridan, ertinya Maha      Berkehandak
16) `Alimun, ertinya Maha Mengetahui
17) Hayyan, ertinya Maha Hidup
18) Sami`an, ertinya Maha Mendengar
19) Bashiran, ertinya Maha Melihat
20) Mutakalliman, ertinya Maha berkata-kata