Make your own free website on Tripod.com

Tugas Guru BBM

 
 • Membantu Penyelaras mengenai kelolaan, pentadbiran dan penggunaan PSS
 • Mengadakan rekod penggunaan BBBM & mengemaskini rekod
 • Memproses BBBM yang diterima dan memasukkan bahan tersebut kedalam buku stok.
 • Mengurus & mengelola hasil kerja BBBM dengan kerjasama guru-guru.
 • Membantu penyelaras memberi latihan dan pendedahan penggunaan BBBM
 • Mengesyor & menggalakkan penggunaan BBBM
 • Membantu memesan & menerima BBBM
 • Mengkelas & mengkatalogkan BBBM
 • Menyusun BBBM di PSS
 • Membaiki, menyemak & menghapuskira BBBM
 • Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penyelaras, Penolong kanan  & Guru Besar.