Make your own free website on Tripod.com
Tugas Guru Perpustakaan

 

 • Membantu Penyelaras mengenai kelolaan, pentadbiran dan penggunaan PSS
 • Mengadakan rekod penggunaan perputakaan & mengemaskini rekod
 • Memproses buku-buku yang baru diterima dan memasukkan kedalam buku stok.
 • Mengurus & mengelola hasil kerja dengan kerjasama guru-guru.
 • Membantu penyelaras memberi latihan dan pendedahan penggunaan alatan di perpustakaan
 • Mengesyor & menggalakkan penggunaan dengan meluas di perpustakaan
 • Membantu memesan & menerima buku-buku baru dan terpakai
 • Mengkelas & mengkatalogkan buku-buku yang baru diterima / upgradekan semula
 • Menyusun dan mengemaskini buku-buku di PSS
 • Membaiki, menyemak & menghapuskira buku yang terlalu uzur
 • Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penyelaras, Penolong kanan  & Guru Besar.