Make your own free website on Tripod.com
 

TUGAS GURU PUSAT SUMBER

(APD/MEDIA ELEKTRONIK)

  • Membantu Penyelaras mengenai kelolaan, pentadbiran dan penggunaan PSS Waktu TVP/RP dengan Jadual waktu sekolah
  • Menyediakan & menyesuaikan Jadual
  • Mengadakan rekod penggunaan televisyen/video/radio & bahan-bahan teknologi sumber
  • Menyediakan laporan penggunaan bahan teknologi sumber
  • Memberi pendedahan penggunaan bahan teknologi sumber kepada guru & murid
  • Mengesyor dan menggalakkan penggunaan bahan teknologi sumber dalam bilang kurikulum & kokurikulum.
  • Mengurus & mengelolakan usaha produksi & duplikasi bahan teknologi sumber
  • Membuat penilaian terhadap penggunaan bahan teknologi sumber
  • Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penyelaras, Penolong kanan  & Guru Besar