Make your own free website on Tripod.com

 

 

BAHASA MELAYU PENULISAN

TAHUN 5

 

 

Arahan :

Kertas ini mengandungi dua soalan.

 

Kamu dikehendaki menjawab Soalan 1 dan Soalan 2.

Bagi soalan 1, kamu boleh membuat pilihan sama ada untuk menjawab Soalan 1(a) atau Soalan 1(b).

Bagi tiap-tiap soalan , panjang karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

 

 

Soalan 1

 

a) Semua orang mempunyai ibu. Tulis sebuah karangan yang bertajuk "Ibu

Kesayangan Saya".

 

 

ATAU

 

b) Aku sebatang pokok kelapa.

Tulis sebuah karangan berdasarkan tajuk di atas.

 

 

 

Soalan 2

Buat karangan berdasarkan gambar bersiri di bawah.