Make your own free website on Tripod.com
Soalan 1 hingga soalan 5
Baca dialog di bawah , kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.
 
            Pada suatu hari , Aiman dan kawan-kawannya berbual-bual mengenai rancangan masing-masing semasa cuti sekolah yang akan datang.
 
Aiman                         :  Kok Ming , apakah rancangan kamu pada masa cuti sekolah nanti ?
Kok Ming                         :  Saya bercadang hendak menolong emak menguruskan perniagaannya di                                                                                                      kedai makan. Pada waktu malam , saya akan mengulangkaji                                                                                                          pelajaran saya.
Aiman                         :  Bagus cadangan kamu itu , Kok Ming. Saya fikir saya akan membantu                                                                                                     ayah saya menjual barang-barang runcit di pasar pada masa cuti ini.
Kok Ming                         :  Bagaimana pula dengan kamu , Letchumy ?
Letchumy                         :  Saya akan menaiki kapal terbang ke Kota Bharu untuk melawat datuk dan                                    nenek                                              saya  yang tinggal di Kampung Sireh . Selain daripada itu , saya juga akan melawat                                              tempat-tempat yang bersejarah dan menarik di Kelantan.
 
1. Siapakah yang berbual-bual dengan Aiman mengenai rancangan mereka ?
            A.  Aiman dan kawan-kawannya
            B.  Kok Ming dan Letchumy
            C.  Emak Kok Ming dan nenek Letchumy
            D.  Kok Ming  sahaja
 
2. Di antara kenyataan-kenyataan berikut , yang manakah BENAR ?
            A.  Aiman dan Kok Ming akan menolong emak mereka membersihkan rumah dalam masa cuti nanti                B.  Aiman tidak suka menolong bapanya menjual barangan runcit di pasar.
            C.  Letchumy akan pergi ke Kelantan untuk melawat datuk dan neneknya yang  sakit.
            D.  Kok Ming akan mengulangkaji pelajarannya semasa cuti nanti.
 
3. Di manakah datuk dan nenek Letchumy tinggal ?
            A.  Mereka tinggal di rumah Letchumy.
            B.  Mereka tinggal di tempat-tempat bersejarah di Kelantan.
            C.  Mereka tinggal di sebuah kampung di Kota Bharu.
            D.  Mereka tidak ada tempat tinggal yang tetap.
 
4. Bagaimanakah Letchumy pergi ke Kota Bharu nanti ?
            A.  Dia akan berbasikal ke sana.
            B.  Dia akan menaiki bas ke sana.
            C.  Dia akan menaiki kapal terbang ke sana.
            D.  Dia akan pergi ke sana dengan emaknya.
 
5. Apakah maksud perkataan ‘membantu’ di dalam perbualan itu ?
            A.  menolong                                             C.  menjaga
            B.  memasang                                            D.  mencuba
 
Soalan 6 - 10
Baca pantun di bawah dan jawab soalan-soalan berikutnya.
 
                        Budak-budak berkejar-kejar ,
                        Rasa gembira bermain di sana ,
                        Kalau kita rajin belajar ,
                        Tentu kita akan berjaya .
 
                                                Anak Salamah anak yang manja ,
                                                Suka berjalan di atas titi ,
                                                Orang yang malas hendak bekerja ,
                                                Pasti akan menyesal satu hari nanti .
 
                        Jangan pergi mandi di lombong ,
                        Emak dan kakak sedang mencuci ,
                        Jangan suka bercakap bohong ,
                        Semua kawan akan membenci .
 
                                                Buah cembpedak bentuknya bujur ,
                                                Sangat disukai oleh semua ,
                                                Jika kita bersikap jujur ,
                                                Hidup kita dipandang mulia .
 
6. Apakah jenis  pantun di atas ?
            A.  Pantun Jenaka
            B.  Pantun Teka-teki
            C. Pantun Nasihat
            D. Pantun kasih sayang
 
7. Mengapakah kita mesti rajin belajar ?
            A.  Supaya kita dapat rasa gembira bermain di sana.
            B.  Supaya kita akan berjaya di dalam kehidupan kita.
            C.  Supaya kita boleh mandi di lombong.
            D.  Supaya kita dapat berkejar-kejaran dengan budak-budak itu.
 
8. Orang yang suka bercakap bohong akan menerima akibat berikut KECUALI .............
            A.  mereka tidak akan mempunyai ramai kawan.
            B.  mereka akan dibenci oleh kawan-kawan mereka.
            C.  mereka akan dihormati oleh orang-orang lain.
            D. mereka tidak akan disukai oleh orang-orang lain.
 
9. Siapakah yang akan menyesal pada masa hadapannya ?
            A.  Orang yang rajin belajar.
            B.  Orang yang bersikap jujur.
            C.  Orang yang tidak bercakap bohong.
            D.  Orang yang malas bekerja.
 
10. Pilih perkataan yang berlawan dengan  ‘bercakap bohong’ .
            A.  bercakap banyak                                     C.  bercakap kasar
            B.  bercakap benar                           D.  bercakap secara sopan
 
Soalan 11 hingga soalan 15
Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan berikutnya.
 
            Setiap orang mempunyai hobinya sendiri. Ada orang yang suka mengumpul setem , melukis , menanam pokok bunga , memancing ikan atau mendengar muzik pada masa lapangnya.
            Hobi  Azman ialah membaca buku. Ibu bapanya membeli berbagai jenis buku untuknya. Azman suka pergi ke perpustakaan untuk membaca dan meminjam buku. Dia dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalamannya daripada buku-buku yang dibacanya. Di sekolah , dia juga rajin membaca buku-buku pelajarannya. Cikgu Amran selalu memuji Azman kerana dia seorang budak yang rajin dan pandai menggunakan masa.
 
11. Apakah hobi Azman ?
            A.  Mendengar muzik
            B.  Mengumpul setem
            C.  Membaca buku
            D.  Memancing ikan
 
12. Ke manakah Azman pergi untuk meminjam buku ?
            A.  Pejabat Pos
            B.  Rumah kawannya
            C.  Kedai
            D.  Perpustakaan
 
13. Siapakah yang membeli berbagai-bagai jenis buku untuk Azman ?
            A.  Kakaknya       
            B.  Ibu bapanya
            C. Cikgu Amran
            D. Ibu bapa dan Cikgu Amran
 
14. Di antara kenyataan-kenyataan berikut , yang manakah TIDAK BENAR ?
            A.  Azman dapat menambah ilmu pengetahuan melalui membaca.
            B.  Ada orang yang memancing ikan pada masa lapangnya.
            C.  Azman selalu dimarahi oleh gurunya.
            D.  Azman rajin membaca buku-buku pelajarannya.
 
15. Mengapakah Cikgu Amran selalu memuji Azman ?
            A.  Kerana dia suka menanam pokok bunga pada masa lapangnya.
            B.  Kerana dia membeli berbagai jenis buku untuk ibu bapanya.
            C.  Kerana dia selalu pergi ke perpustakaan untuk mengambil buku.
            D  Kerana dia seorang budak yang rajin dan pandai menggunakan masanya.
 
Soalan 16 hingga soalan 20
Baca surat kiriman di bawah , kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.
 
 
 
28, Jalan Pasar,
30000 Ipoh ,
Perak.
22hb. April 1996
 
Yang diingati sahabatku Swee Lan , semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera.
 
Saudari Swee Lan ,
            Saya telah sampai di rumah saya dalam keadaan selamat.  Saya harap saudari dan keluarga berada di dalam keadaan sihat semuanya.
 
            Peristiwa-peristiwa yang menarik pada masa saya bersama saudari , tidak dapat saya lupakan. Tempat-tempat yang telah kita lawati , sentiasa menjadi ingatan kepada saya ; contohnya Zoo Negara dengan binatang-binatang liar yang saya belum pernah lihat dan Muzium Negara dengan barang-barang purba yang menarik hati. Begitu juga dengan Tugu Peringatan Negara yang mengingatkan kita kepada pahlawan-pahlawan yang terkorban kerana mempertahankan negara. Saya juga berasa bangga melihat Bangunan Parlimen , tempat-tempat pemimpin negara bermesyuarat.
            Pada cuti penggal yang akan datang ini , saya bercadang hendak ke Terengganu pula. Saya harap saudari dapat ikut bersama. Di sana kita dapat melihat kampung nelayan dan cara-cara nelayan menangkap ikan.
 
            Sekian sahaja , saya sudahi dengan salam hormat kepada saudari dan keluarga.
 
Sahabatmu,
Hamidah .
Hamidah
 
 
 
16. Penulis surat ini tinggal di ..............
            A.  Terengganu
            B.  Kampung Nelayan
            C.  Kuala Lumpur
            D.  Ipoh
 
 
17. Tujuan utama Hamidah menulis surat ini ialah untuk ..........
            A.  memberi salam hormat kepada Swee Lan sekeluarga
            B.  memberitahu Swee Lan bahawa dia telah sampai dirumahnya dengan selamat
            C.  menyatakan rasa gembira dan bangganya setelah melawat tempat yang menarik                             di Kuala Lumpur dengan Swee Lan
            D.  bertanyakan khabar Swee Lan dan keluarganya
 
 
18. Apakah yang akan dapat dilihat oleh Hamidah pada cuti penggal yang akan datang itu ?
            A.  Binatang-binatang liar di Zoo Negara.
            B.  Tempat pemimpin-pemimpin negara bermesyuarat.
            C.  Kampung nelayan dan cara-cara nelayan menangkap ikan.
            D.  Tugu Peringatan Negara dan Muzium Negara.
 
19. Maksud yang sesuai sekali untuk rangkaikata ‘barang-barang purba’ ialah ........
            A.  barang-barang lama yang telah rosak
            B.  barang-barang   yang telah digunakan pada zaman dahulu
            C.  barang-barang emas yang dihormati
            D.  barang-barang yang digunakan oleh raja-raja dan keluarga mereka
 
20. Pilih kenyataan yang BENAR di antara kenyataan-kenyataan di bawah ?
            A.  Swee Lan dan keluarganya tinggal di Ipoh , Perak.
            B.  Swee Lan tidak dapat melupakan lawatan-lawatannya ke tempat yang menarik                              di Kuala Lumpur.
            C.  Hamidah berasa bangga melihat pemimpin-pemimpin negara itu sedang                                          bermesyuarat.
            D.  Hamidah berharap agar Swee Lan dapat pergi ke Terengganu bersamanya pada          cuti penggal yang akan datang itu.
 
Soalan 21 hingga 41
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
 
21. Mereka berkata , “............... hendak pergi ke pasar .”
            A.  Kita                              C.  Saya
            B.  Kami                             D. Dia 
 
22. Surat itu tidak dapat dibaca kerana tulisannya tidak ..................
            A.  terang                          C.  jelas
            B.  panjang                                    D.  licin
 
23. Mereka tidak dibenarkan bermain di .............. kerana tempat ini sangat merbahaya.
            A.  sini                                     C.  situ
            B.  sana                             D.  mana
 
24. Barang itu akan tahan lama jika ia digunakan dengan .........
            A.  pantas                          C.  lembut
            B.  lambat                                     D.  cermat
 
25. Kucing mengiau tetapi ayam jantan ..............
            A.  mengaum                                  C.  menyalak
            B.  berkokok                                D.  bertelur
 
 
26. Budak-budak kecil tidak boleh bermain dengan benda-benda yang ...............
            A.  gemuk                          C.  tajam
            B.  besar                           D.  tumpul
 
27. Dia nampak se ............  burung di atas se ........... pokok.
            A.  ekor , pohon                C.  ekor , tandan
            B.  biji , buah                           D.  helai , buah
 
28. Aminah meminta kebenaran ............... bapanya untuk pergi ke Melaka.
            A.  kepada                                     C.  dari
            B.  oleh                                     D.  daripada
 
29. Kok Seng dan abangnya telah keluar ............. pagi   ............ petang.
            A.  walaupun , tetapi               C.  dari , hingga
            B.  jika  , kepada                       D.  apabila , pada
 
30. Fatimah berasa sangat gembira ............. dia mendapat hadiah ............ guru besar.
            A.  sebab , kepada                         C.  apabila , daripada
            B.  selepas , oleh               D.  sebelum , untuk
 
31. Jamuan itu ................ di dewan sekolah.
            A. diadakan                                C.  keadaan
            B.  mengadakan                D.  berada
 
32. Tolong .............. botol ini dengan air.
            A.  mengisikan                              C.  isikan
            B.  diisi                                     D.  mengisi
 
33. Doktor itu sedang .................. gigi adik saya.
            A.  diperiksa                                 C.  peperiksaan
            B.  memeriksa                               D.  periksakan
 
34. ..................  bapa Ramli cukup untuk menanggung semua perbelanjaan keluarganya.
            A.  Terdapat                                 C.  Mendapat
            B.  Didapati                                  D.  Pendapatan
 
 
35. ................ kertas lukisan berharga dua puluh sen.
            A.  Sekeping                                 C.  Sebentuk
            B.  Sebuah                                    D.  Sebiji
 
36. Farah telah mengirim empat ......... surat kepada ibunya.
            A.  utas                              C.  helai
            B.  pucuk                           D.  rawan
 
37. Datuknya ada dua  ...................   jala
            A.  batang                                     C.  buah
            B.  bilah                             D.  rawan
 
38. Ali dan Ah Seng  .............. oleh kawan-kawan yang lain kerana mereka berkelakuan baik          dan suka menolong orang lain.
            A.  menghormati               C.  hormatkan
            B.  dihormati                                 D.  terhormat
 
39. ...................  keretapi dari sini ke Alor Setar mengambil masa selama dua jam.
            A.  Berjalan                                   C.  Perjalanan
            B.  Menjalankan               D.  Dijalankan
 
40. Oslan suka pergi ke perpustakaan untuk  ................   buku .
            A.  meminjam                                C.  pinjamkan
            B.  pinjaman                                  D.  dipinjamkan
 
41. Pegawai itu ............... orang-orang kampung itu supaya menggunakan jentera dan cara    moden untuk menanam padi.
            A.  dinasihatkan                           C.  penasihat
            B.  menasihatkan                                     D.  nasihatkan
 
 
Soalan 42 hingga soalan 44
Pilih perkataan berganda yang betul untuk diisikan ke dalam tempat-tempat kosong yang berikut.
 
42. Encik Leong sedang .................  dengan kawannya di ruang tamu .
            A.  berhati-hati
            B.  bergotong-royong
            C.  berbual-bual
            D.  bermain-main
 
43. Orang yang kaya itu mempunyai banyak ................   .
            A.  kaya-raya
            B.  lemah-lembut
            C.  adat-resam
D.     harta-benda
 
44. Budak yang dilanggar tadi telah dihantar ke hospital dengan   ...............   .
            A.  serba-serbi
            B.  serta-merta
            C.  sunyi-sepi
D.     susah-payah
 
Soalan 45 hingga 48
Pilih ayat sama maksudnya dengan ayat yang bergaris.
 
 
45. Seorang pegawai polis menyuruh pemandu kereta itu berhenti .
            A.  Pemandu kereta polis itu disuruh berhenti oleh seorang pegawai polis.
            B.  Pemandu kereta itu disuruh berhenti oleh seorang pegawai polis.
            C.  Seorang pegawai polis disuruh berhenti oleh pemandu kereta itu.
            D.  Kereta polis itu disuruh berhenti oleh seorang pegawai pemandu.
 
46. Buku itu ditulis oleh seorang pengarang yang terkenal .
            A.  Seorang pengarang yang menulis buku terkenal itu.
            B.  Seorang yang terkenal menulis pengarang buku itu.
            C.  Seorang pengarang yang terkenal telah menulis buku itu.
            D.  Seorang pengarang buku itu menulis yang terkenal.
 
47. Tukang kebun menyiram pokok-pokok bunga itu .
            A.  Tukang kebun disiram oleh pokok-pokok bunga itu.
            B.  Bunga pokok-pokok itu disiram oleh tukang kebun.
            C.  Pokok-pokok bunga itu disiram oleh tukang kebun.
            D.  Kebun pokok-pokok itu disiram oleh tukang bunga.
 
48.  Sampan itu didayung oleh seorang tua .
            A.  Seorang mendayung sampan tua itu.
            B.  Mendayung sdampan seorang tua itu.
            C.  Sampan tua itu mendayung seorang.
            D.  Seorang tua mendayung sampan itu.
 
 
Soalan 49 hingga 50
Pilih ayat yang mempunyai perkataan yang betul.
 
49.       A.  Tangan yang mengandungi banyak kuman kotor.
            B.  Tangan yang kotor mengandungi banyak kuman.
            C.  Kuman yang mengandungi banyak tangan kotor.
            D.  Banyak tangan yang kotor kuman mengandungi.
 
50.       A.  Pada hari yang Sabtu lalu , ayah saya membawa saya ke ladang getah.
            B.  Pada Sabtu hari lalu , ayah saya yang membawa saya ke ladang getah.
            C.  Pada lalu yang hari Sabtu , ayah saya membawa saya ke ladang getah.
            D.  Pada hari Sabtu yang lalu , ayah saya membawa saya ke ladang getah.

salam dari

webmaster (wananiq99@hotmail.com)