Make your own free website on Tripod.com
URUSAN PERMOHONAN PINJAMAN PERUMAHAN
 Syarat-Syarat Asas Pinjaman/Pembiayaan Perumahan Perbendaharaan
-Kakitangan Kerajaan berjawatan tetap.
-Warganegara Malaysia
-Borang permohonan dikemukakan 6 bulan sebelum bersara/tamat perkhidmatan.
-Berkhidmat sekurang-kurang 1 tahun.
-Telah disahkan dalam jawatan
-Bukan seorang bangkrap @ siberhutang hukuman @ pemakan gaji tidak berkemampuan @ sedang dalam tindakan tatatertib.
Jenis-Jenis Pinjaman /Pembiayaan
Jenis 1 Membeli Rumah yang telah siap
Jenis 2 Membina Rumah di atas tanah sendiri
Jenis 3 Membeli Rumah yang dalam pembinaan
Jenis 4 Membeli Tanah
Jenis 5 Menyelesaikan pinjaman/pembiayaan perumahan dari bank @
institusi kewangan

Kelayakan Pinjaman/Pembiayaan

-Sila pastikan bahawa AMAUN KELAYAKAN pinjaman/pembiayaan adalah berdasarkan kepada   GAJI HAKIKI SEMASA permohonan
-Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan SPPP bil 6/1995 @ SPPPI bil.10/1994
-Amaun pinjaman/pembiayaan yang ditawarkan adalah berdasarkan pada amaun terendah diantara kelayakan/harga rumah/bakihutang bank @ laporan penilaian.
-Jumlah pinjaman tertakluk kepada bayaran balik
-Jumlah sebenar amaun pinjaman/pembiayaan adalah tertakluk kepada bayaran balik bulanan tidak melebihi 40% dari gaji bulanan meliputi harga harta amaun pinjaman campur premium pinjaman.
KADAR KELAYAKAN PINJAMAN PERUMAHAN
PERBENDAHARAAN MALAYSIA

Bil.

Gaji Bulanan Hakiki (RM)

Kelayakan Pinjaman (RM)

a.

3500 dan ke atas

300,000

b.

3000 ke 3499

250,000

c.

2500 ke 2999

220,000

d.

2000 ke 2499

200,000

e.

1500 ke 1999

160,000

f.

1200 ke 1499

130,000

g.

1000 ke 1199

100,000

h. 800 ke 999 80,000
i. 600 ke 799 60,000
j. 599 dan ke bawah 40,000

Dapatkan Keterangan Lanjut di:

BAHAGIAN PINJAMAN PERUMAHAN
http://www.treasury.gov.my/org/bpp/cover.htm
Bahagian Pinjaman Perumahan
Tingkat 7-13,  Blok 8, Kompleks Pejabat-Pejabat Kerajaan
Jalan Duta,  50592 Kuala Lumpur, Malaysia